2IK6GN / Induktionsmotoren

2IK6GN

ssssdddffggff

Allowable Torque on Gearbox

Allowable Torque on Gearbox

List of Motor Characteristics

List of Motor Characteristics

Motor Overall Dimension

Motor Overall Dimension

Overall Dimension of Gearbox

Overall Dimension of Gearbox

Produktdatenblatt Downloaden

Produktbeschreibung

3D-Modell

Anfrageformular für 2IK6GN